Dressing & Padding

Dressing & Padding for woundcare

  Sterile Gauze Swabs

Sterile Gauze Swabs

Premier Sterile Gauze Swabs, 7.5cm x 7.5cm  4 ply, pack 25 x 5  

  Tubigrip B

Tubigrip B

elasticated tubular bandage size B pack 10m roll

  Tubigrip C

Tubigrip C

elasticated tubular bandage size C pack 10m roll

  Tubigrip D

Tubigrip D

elasticated tubular bandage size D pack 10m roll

  Tubigrip E

Tubigrip E

elasticated tubular bandage size E pack 10m roll